نویسنده = علی براتیان
تعداد مقالات: 2
1. تغییرپذیری فصل یخ‌بندان در استان همدان

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 41-56

10.22108/jac.2018.79417.0

زهره مریانجی؛ علی براتیان


2. تاثیر اقلیم بر فنولوژی بادام در شهرستان نجف‏آباد در دمای فعال

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 37-52

زهرا میرعباسی نجف آبادی؛ سعید موحدی؛ علی براتیان