نویسنده = محمد موسوی بایگی
تعداد مقالات: 1
1. اندازه گیری تبخیر ـ تعرق و برآورد مقاومت‌های آئرودینامیکی و سطحی گیاه دارویی همیشه بهار در اقلیم خشک

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 83-100

فریده السادات هاشمی نسب خبیصی؛ محمد موسوی بایگی؛ بهرام بختیاری


شماره‌های پیشین نشریه