ارزیابی پتانسیل انرژی باد و امکان‌سنجی استفاده از آن در ایستگاه‌های همدید استان فارس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشگاه ملایر

چکیده

باد در زمره منابع انرژی پاک و تجدیدپذیر به ­شمار می­رود و در دهه گذشته، استفاده از انرژی باد در جهان با استقبال فراوان همراه بوده است. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارزیابی پتانسیل انرژی باد ایستگاه­های منتخب استان فارس شامل شیراز، آباده و لارستان در دوره زمانی 1990-2005 است. در این پژوهش، برای ترسیم گلباد سالانه ایستگاه­ها، از نرم افزار wrplot استفاده گردید. داده­های منفصل باد با استفاده از تابع توزیع ویبول جایگزین شدند. چگالی توان باد سالانه و دیگر فراسنج­های انرژی باد در ترازهای ارتفاعی 10، 20 و 50 متر محاسبه شد. برای برآورد سرعت باد در ارتفاع بالاتر از 10 متر، از مدل قانون توان یک هفتم استفاده شد. نتایج نشان دادند که ایستگاه همدیدی شیراز با چگالی توان بادی معادل 33/584 و 27/1164 وات بر متر مربع در ارتفاع 10 و 50 متری و قرارگیری در طبقه هفتم اطلس انرژی باد ایالت متحده، از پتانسیل خوبی در زمینه انرژی باد برخوردار است و می­تواند به­ عنوان مکانی مناسب برای سرمایه­گذاری و مطالعه بیش­تر در خصوص استقرار توربین­های بادی و بهره­برداری از انرژی باد تعیین گردد. در ایستگاه­های آباده و لارستان به ­علت محدودیت در موجودیت ساعات باد در سال و دیگر فراسنج­های انرژی باد، سرمایه­گذاری در این زمینه، مقرون به ­صرفه نمی­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of wind energy potential and feasibility of its use in the Synoptic stations of Fars province

نویسندگان [English]

  • bromand salahi 1
  • Mahmud Behruzi 2
  • Mohammad Ebrahimi 2
  • Hassan Jemes 2
1 , University of Mohaghegh Ardabili
2 University of Malayer
چکیده [English]

Wind is a clean and renewable energy sources and in the last decade, the use of wind energy in the world, has been welcomed by many. The purpose of this study is to evaluate the potential of wind power stations of Fars province, including Shiraz, Abadeh and Larestan in the period 1990-2005. In this study, to draw the annual wind rose of stations, the Wrplot software was used. Wind discrete data were replaced using the Weibull distribution function. The annual wind power density and other parameters of wind energy at high levels of 10, 20 and 50 meters calculated respectively. To estimate the wind speed at a height of 10 meters, the one-seventh power law model was used. Results showed that the Synoptic Station of Shiraz with wind power density of 584.33 and 1164.27 watts per square meter in 10 and 50 meters in height and placement on the seventh floor of the US Atlantic wind energy, has great potential for wind energy and can be a good place to invest and further study on the use of wind turbines and wind set-up of wind energy. In Abadeh and Larestan stations, due to limitations in the availability of wind hours in wind energy and other parameters, investment in this area, it is not affordable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Fars Province
  • Potential assessment
  • Weibull distribution function