بررسی آسایش اقلیمی با استفاده از شاخص درجه سختی هوا (مطالعه موردی: شمال غرب ایران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه پیام نور

چکیده

در این مطالعه از شاخص درجه سختی هوا، به منظور بررسی شرایط زیست اقلیمی منطقه شمال غرب(استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان و کردستان) در دوره سرد سال استفاده شد. بدین منظور از داده‌های میانگین دمای روزانه طی یک دوره زمانی 10 ساله در 22 ایستگاه سینوپتیک که دارای دوره آماری کامل‌تری بودند استفاده گردید. ماههایی که میانگین دمای آن‌ها کمتر از 18 درجه سانتی گراد بود، به عنوان ماه سرد در نظر گرفته شدند. بر طبق این معیار، 7 ماه از سال(سه ماه پاییز، سه ماه زمستان و ماه اول بهار) در منطقه به عنوان ماه سرد شناخته شد. با استفاده از نتایج شاخص درجه سختی هوا، نقشه‌های پهنه بندی آسایش برای منطقه شمال غرب تهیه گردید. نتایج نشان داد که، منطقه به طور کلی در بخش اعظم سال با شرایط سردی روبرو است. همچنین مشخص شد که شرایط سختی هوا با ارتفاع رابطه مستقیم دارد زیرا که هر چه ارتفاع از سطح دریا بیشتر باشد شرایط دمایی سردی بر منطقه حاکم می‌گردد. به نحوی که مناطقی مانند بیجار و زرینه اوباتو تقریباً در تمامی سال از آسایش اقلیمی به دورند. نتیجه این بررسی نشان می‌دهد که 13 درصد از کل منطقه در دوره سرد سال از شرایط سختی هوا به دور است و یا به عبارت دیگر از حالت اعتدال برخوردار است. در حالیکه در 87 درصد دیگر شرایط سختی در ماههای سرد حاکم است که درجات کمی سخت تا خیلی سخت مشاهده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Climate comfort investigation by weather severity index(Case study Northwest of Iran)

نویسندگان [English]

  • maryam khoshnafs
  • mahdi sedaghat
payamnoor university
چکیده [English]

In this study, Weather Severity Index, to evaluate thermal comfort conditions in northwest of Iran (province of West Azerbaijan, East Azerbaijan, Ardabil, Zanjan and Kurdistan) during the cold period of year were used. For this purpose, the average daily temperature data over a 10-year period in 22 synoptic stations with more complete statistical period were used. Months the average temperature less than 18 ° C , as were the cold months . According to this criterion , 7 months ( three months in the fall , winter and early spring quarter ) in the area known as the cold months . Using the results of Weather Severity Index, comfort zoning maps were prepared for the North West region. The results showed that general area for much of the year with the cold face. It also became clear that Weather severity, with height has a direct relationship because the cold temperature will be higher altitude. Way that places like Bijar and Zarina Obato climate almost all year comfort far. The result of this study shows that 13 % of the total area under cold air away from difficult circumstances or in other words the state is moderation. While 87 per cent of the difficult conditions prevailing in the cold months is a bit hard to very hard level is observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Weather Severity Index
  • Bio climate
  • IDW interpolation method
  • Northwest of Iran