نویسنده = غلامعباس فلاح قالهری
واکاویی خودهمبستگی فضایی بارش فصلی ایران با استفاده از برونداد پایگاه داده بارشAPHRODITE

دوره 2، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 53-74

عباسعلی داداشی رودباری؛ غلام عباس فلاح قالهری