کلیدواژه‌ها = دما
تعداد مقالات: 3
1. پیش‌یابی دمای شمال غرب ایران و ارتباط آن با ارتفاع ژئوپتانسیل

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 17-32

عبدالحسین عادل زاده


2. تاثیر اقلیم بر فنولوژی بادام در شهرستان نجف‏آباد در دمای فعال

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 37-52

زهرا میرعباسی نجف آبادی؛ سعید موحدی؛ علی براتیان


3. آشکارسازی نقش نوسانات اطلس شمالی در شکل گیری تغییرات دمایی استان اصفهان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 75-90

هوشمند عطایی؛ مجید جاوری؛ راضیه فنایی