کلیدواژه‌ها = شهرستان نجف آباد
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر اقلیم بر فنولوژی بادام در شهرستان نجف‏آباد در دمای فعال

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 37-52

زهرا میرعباسی نجف آبادی؛ سعید موحدی؛ علی براتیان