تماس با ما

شماره تماس:37933194(31)98+ (ساعت پاسخگویی 11 تا 12:30 روزهای اداری)

پست الکترونیک: Jac@re.ui.ac.ir

ایمیل رسیدگی به پیشنهادات، انتقادات و شکایات: Journals@res.ui.ac.ir

آدرس: اصفهان- خیابان هزار جریب - دانشگاه اصفهان - ساختمان کتابخانه مرکزی - معاونت پژوهش و فناوری - اداره چاپ، انتشارات و مجلات - کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۴۱ - دفتر نشریه اب و هواشناسی کاربردی


CAPTCHA Image