تاثیر اقلیم بر فنولوژی بادام در شهرستان نجف‏آباد در دمای فعال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده

دراین تحقیق به بررسی تاثیرعوامل اقلیمی مخصوصا دما بر فنولوژی بادام در دوره آماری2014-1995  پرداخته شده است.داده های مورد نیاز در این پژوهش شامل آمار روزانه برخی پارامتر های هواشناسی ثبت شده در ایستگاه های مورد مطالعه و داده های ثبت شدهمراحل مختلف فنولوژی بادام در مرکز هواشناسی نجف آباد می­باشد. در این تحقیق از نرم افزار GISبرای تهیه نقشه پهنه بندی و از مدلAHP برای وزن­دهی به معیار های مورد سنجش استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که در قسمت جنوب و جنوب شرقی و نواحی محدودی از شرق این شهرستان که شامل شهر نجف آباد و مناطق مجاور آن می­باشد به دلیل داشتن زمستان­های گرمتر و میانگین دمای روزانه بالاتر مراحل فنولوژی بادام سریعتر آغاز می­گردد. بنابراین، امکان یخبندان دیرس بهاره در این منطقه، وجود دارد. در قسمت مرکزی این شهرستان همچون شهر علویجه و مخصوصاً شهر دهق به دلیل هوای سردتر مراحل فنولوژی دیرتر آغاز می­گردد. همچنین، در مناطق محدودی از شمال، شمال غرب و شمال شرق شهرستان با محدودیت فصل رشد و نیز یخبندان دیررس بهاره  مواجه است. تحقیقات نشان داد شمال غرب این شهرستان در معرض یخبندان­های کشنده قرار دارد. نتایج مطالعات نشان داد که از 69542 هکتار مساحت این منطقه، 84/36161 هکتار در شرایط مناسبی جهت کاشت این گونه گیاهی می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Climate on Almond Tree (Prunus amygdalus) Phonology in Najafabad city

نویسندگان [English]

  • Zahra Mirabbasi Najafabai
  • Saeid Movahedi
  • Ali Baratian
چکیده [English]

In this study, we evaluated the effect of climate factors especially temperature and rain on lmond tree phonology during 1995-2014. Required data in this study include daily information of some recorded climatology parameters in studied sites and recorded data from different stages of almond phonology in climatology center of Najafabad. In this study, GIS software and AHP model were used to make width maps and to weigh to measured criterions, respectively. Results of this study indicated that phonology phases of almond started more rapidly because of having warmer winter and the mean higher daily temperature in south and east south and some limited regions of east of Najafabad city including Najafabad and its neighbor region. Therefore, there is the possibility of latest spring glaciation in this region. The phonology phases started later due to colder air in the center part of Najafabad city like Alavijeh city and especially Dehagh city. Also, Najafabad is faced with limitations of growth season and also latest spring glaciations in active temperature in limited regions of north, west north and east north of this city. Results showed that west north in this city is exposed to fatal glaciations. Results of this study showed that 57719.86 hectar from 69542 hectar area of this region is proper conditions to plant this almond type.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Temperature
  • rain
  • glaciation
  • almond phonology
  • Najafabad city