نگارندگان گرامی 

 

نشریه آب و هواشناسی کاربردی تا اطلاع ثانوی مقاله جدید جهت بررسی دریافت نمی‌نمایید. 

 

------------------------------------------------------------

نویسندگان محترم

1- بر اساس قوانین دانشگاه اصفهان، الزامی است نویسنده مسئول مقاله یکی از اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه‌ها یا موسسات تحقیقاتی باشد مگر اینکه در گروه مولفان هیچ عضو هیات علمی مشارکت نداشته باشد. از این‌رو ایمیل نویسنده مسئول حتی الامکان یک ایمیل سازمانی باشد.

2- در تکمیل فرم برخط (آنلاین) مشخصات نویسندگان در سامانه دقت لازم به‌عمل آید. بر اساس قوانین دانشگاه اصفهان، به هیچ عنوان در هیچ مرحله ای امکان تغییر ترتیب، تعداد، مرتبه علمی و مشخصات نویسندگان و نویسنده مسئول وجود ندارد. (دانشجویان تحصیلات تکمیلی قبلاً از قوانین دانشگاه خود اطمینان حاصل نمایند.)

3- دانشجویان دکتری دقت نمایند، جهت چاپ مقاله مستخرج از پایان‌نامه در حال دفاع خود و درصورت داشتن استاد مشاور، اسامی نویسندگان می‌بایست به ترتیب زیر باشد:

- نام دانشجو

- استاد راهنما (نویسنده مسئول)

- استاد مشاور

 

در صورتیکه با مشکلی در خصوص پرونده مقاله تان مواجه هستید خواهشمند است ابتدا فایل راهنمای نویسندگان را مطالعه و در صورت عدم حل مشکل از طریق شماره تماس 03137932177  در ساعات12-10 صبح و یا ایمیل  sppl@res.ui.ac.ir  (بجز پیگیری  پاسخگویی داوری ،بطور خودکار نامه پیگیری برای داوران ارسال می گردد) مدیر اجرائی نشریه را مطلع نمایید.

 

 

 

شماره جاری: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 4، تیر 1395 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر کارشناس نشریه
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی